youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Kwalifikacja:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

 • organizuje sprzedaż
 • sprzedaje towary

Kursant po ukończeniu kursu będzie potrafił:

 • organizować zaopatrzenie i przyjmować dostawy towarów
 • sprawdzać towary pod względem ilościowym i jakościowym
 • uiszczać należności za dostarczone produkty
 • inkasować należności za sprzedane produkty
 • załatwiać reklamacje zakupionych towarów
 • przyjmować i rejestrować zamówienia na towary w hurtowniach

Możliwość podjęcia pracy w:

 • firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy
 • punkcie sprzedaży detalicznej lub hurtowej
 • może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię