youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik administracji

Kwalifikacja:

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

  • przygotowywuje dokumenty na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
  • prowadzi postępowanie administracyjne
  • sporządza analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych

Kursant po ukończeniu kursu będzie potrafił:

  • wykonywać prace biurowe w jednostce organizacyjnej
  • sporządzać dokumenty dotyczące spraw administracyjnych
  • prowadzić postępowanie administracyjne

Możliwość podjęcia pracy w:

  • administracji rządowej i administracjach specjalnych
  • w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy
  • w samorządach zawodowych i gospodarczych
  • w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych