youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik architektury krajobrazu

Kwalifikacje:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

 • przygotowuje rośliny ozdobne do urządzania obiektów architektury krajobrazu
 • wykonuje i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu

R.22. Organizowanie prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 • kształtuje i projektuje obiekty małej architektury krajobrazu urządza i konserwuje obiekty małej architektury krajobrazu

Kursant po ukończeniu kursu będzie potrafił:

 • projektować elementy architektury krajobrazu (ogrody, parki, skwery)
 • urządzać, pielęgnować i konserwować tereny zieleni i zadrzewień
 • obsługiwać programy komputerowe związane z przygotowywaniem dokumentacji projektowych
 • prowadzić uproszczoną rachunkowość, sporządzać kosztorysy i stosować zasady marketingu w działalności architektonicznej

Możliwość podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach mających pod swoim nadzorem tereny zieleni
 • w biurach i instytucjach zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni
 • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
 • w wydziałach architektury samorządów terytorialnych
 • w pracowniach architektury i urbanistycznych
 • jako prywatny przedsiębiorca (właściciel)