youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik ekonomista

Kwalifikacje:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

 • organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki
 • prowadzi sprawy kadrowo-płacowe
 • sporządza plany, analizy i sprawozdania

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 • dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze
 • przeprowadza i rozlicza inwentaryzację
 • sporządza sprawozdania i analizy finansowe

Kursant po ukończeniu kursu będzie potrafił:

 • obliczać podatki
 • prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
 • prowadzić rachunkowość
 • wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania
 • sporządzać typowe dokumenty dot. funkcjonowania przedsiębiorstw
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi
 • interpretować i stosować przepisy prawa
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

Możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach bankowych
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • instytucjach podatkowych
 • w działach: księgowości, kadr, planowania i sprawozdawczości, zaopatrzenia i sprzedaży
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą