youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik handlowiec

Kwalifikacje:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

 • organizuje sprzedaż
 • sprzedaje towary

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

 • organizuje działania reklamowe i marketingowe
 • zarządza działalnością handlową
 • sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową

Kursant po ukończeniu kursu będzie potrafił:

 • organizować działalność małej firmy handlowej
 • analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów
 • organizować i prowadzić działania reklamowe
 • prowadzić negocjacje handlowe
 • kalkulować ceny i określać koszty działalności handlowej
 • księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki
 • wypełniać dokumenty typowe dla działalności handlowej

Możliwość podjęcia pracy w:

 • firmach handlowych: jako specjalista ds. marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości
 • w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach
 • firmach produkcyjnych i usługowych
 • jako przedstawiciel handlowy firmy
 • może prowadzić własną firmę handlową