youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik logistyk

TECHNIK  SPEDYTOR – specjalność obsługa celna

 

ABSOLWENT MA MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA TYTUŁU Z DWOMA KWALIFIKACJAMI:

– organizowanie i nadzorowanie transportu

– obsługiwanie klientów i kontrahentów

TECHNIK SPEDYTOR ZAJMUJE SIĘ:

– planowaniem realizacji procesów transportowych

– przygotowywaniem ładunków do transportu

– przygotowywaniem i monitorowaniem technicznych środków realizacji procesów transportowych

– prowadzeniem dokumentacji spedycyjno-transportowej

– nadzorowaniem realizacji procesów transportowych

– prowadzeniem korespondencji i negocjacji

– kalkulowaniem cen usług spedycyjno-transportowych

DLA NASZYCH UCZNIÓW ORGANIZUJEMY:

– wycieczki dydaktyczne

– wymiany międzynarodowe

– praktyki krajowe  i  zagraniczne

– uczniowie biorą udział w targach branżowych, olimpiadach i konkursach

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, agencjach obsługi portów lotniczych czyli w szeroko rozumianej branży spedycyjno- transportowej.
Technicy spedytorzy  należą do grupy poszukiwanych pracowników i mogą być zatrudniani między innymi na następujących stanowiskach:

  1. specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
  2. sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,
  3. spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy,
  4. referent spedycyjny,
  5. kierownik punktu ładunkowego,
  6. dyspozytor ładunkowy,
  7. organizator przewozów,
  8. taksator,
  9. specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji

Technik spedytor to osoba, która jest koordynatorem i organizatorem procesu transportu lądowego, powietrznego i morskiego. To osoba, która ma duże możliwości podjęcia pracy w firmach spedycyjnych, logistycznych i transportowych. Technik spedytor to wreszcie ciekawy zawód nie tylko dla mężczyzn! Bez konieczności ukończenia studiów, po odbyciu praktyki w dobrej firmie spedycyjnej, każdy ambitny, młody człowiek bez problemu odnajdzie się na rynku pracy i odniesie sukces.