youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik rachunkowości

Kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 • dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze
 • przeprowadza i rozlicza inwentaryzację
 • sporządza sprawozdania i analizy finansowe

A.65. Rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych

 • rozlicza wynagrodzenia
 • rozlicza podatki i inne daniny publiczne
 • sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Kursant po ukończeniu kursu będzie potrafił:

 • prowadzić rachunkowość
 • rozliczać daniny publiczne
 • rozliczać wynagrodzenia
 • rozliczać składki pobierane przez ZUS
 • prowadzić analizę finansową

Możliwość podjęcia pracy w:

 • Instytucjach bankowych
 • firmach rachunkowych
 • Instytucjach podatkowych
 • w działach: księgowości, planowania i sprawozdawczości
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą